Pohyb průzkumného odstřelovačského týmu

Members of the Maritime Sniper Team from the Fleet Protection Group, HM Naval Base Clyde on the Dundrennan ranges near Kirkcudbright.
Originální popis: Members of the Maritime Sniper Team from the Fleet Protection Group, HM Naval Base Clyde on the Dundrennan ranges near Kirkcudbright .
[Foto: POA (Phot) Tam McDonald, RoyalNavy.mod.uk.]

Úkoly a metody odstřelovačského týmu se od ostatních pěchotních skupin v mnohém liší. Jedním z nejmarkantnějších rozdílů je technika pohybu. Pohyb sniper týmu nejenže nesmí být nepřítelem detekován, ale ani u něj nesmí vzniknout podezření. Z toho je zřejmé, že odstřelovači musí mistrně ovládat zásady nepozorovaného přesunu.

Při pohybu musí mít sniper tým stále na paměti následující pravidla:

 • Vždy vycházet z předpokladu, že oblast je pozorována nepřítelem.
 • Pohybovat se pomalu.
 • Nevyvyšovat svou siluetu nad okolní stromky, křoví a vysokou trávu.
 • Před uskutečněním pohybu si ho vždy předem promyslet.
 • Často se zastavit, pozorovat a naslouchat.
 • Využívat zvukového krytí , tj. pohybovat se např. za střelby, výbuchů, přeletů letounů, větru či čehokoliv dalšího, co rozptyluje nepřítelovu pozornost.

Individuální techniky pohybu

Tyto techniky by měli fungovat tak, aby nebyl odstřelovačský tým detekován nepřítelem. Zahrnují nízké plížení, střední plížení, vysoké plížení, pohyb po loktech a kolenech a chůzi.

Nízké plížení se používá v situacích, kdy je možnost utajení extrémně limitovaná, v blízkosti nepřítele nebo při pohybu kolem palebné pozice. Nohy jsou u sebe, pohyb se provádí prsty u nohou a prsty u rukou, zbraň se drží za popruh.

Střední plížení najde uplatnění ve chvílích, kdy je sice možnost utajení limitovaná, ale je potřeba se přesouvat rychleji, než umožňuje nízké plížení. Odstřelovačské střední plížení se velmi podobá pěchotnímu nízkému plížení. Leží se při něm rovně na zemi, nohy mírně od sebe, pohybuje se pomocí nohou a paží, zbraň se drží za popruh.

Vysoké plížení se využívá, pokud jsou možnosti utajení stále limitované, ale dovolí odstřelovači zvednou své tělo ze země. Toto plížení je podobné pěchotnímu vysokému plížení. Pohyb těla se podporuje i lokty a koleny, tělo je zvednuté ze země, zbraň je položena na rukách.

Plížení po loktech a kolenou lze použít, když okolí poskytuje určité utajení a sniper tým se potřebuje přesunovat ještě o něco rychleji. Tělo „stojí“ na kolenou a ruce, zbraň se drží v druhé ruce a puškohled v podpaždí.

Chůze je vhodná jen tehdy, pokud okolí zaručuje dostatečné utajení, blízká přítomnost nepřítele je nepravděpodobná a situace vyžaduje rychlejší postup. Tělo je přikrčené/ohnuté k zemi, kolena pokrčená, puška v linii s tělem, hlaveň zbraně míří dolů.

Postup a navigace odstřelovačského týmu

Vzhledem ke své malé velikosti a nedostatku palebné síly si odstřelovačský tým nemůže dovolit, aby byl zaregistrován nepřítelem – a to ani v případě, že má v daný moment nad nepřítelem silovou převahu.

Pokud je to možné, měl by být sniper tým přiřazen k nějakému ozbrojenému útvaru (např. družstvu, četě). Ten by v případě odhalení odstřelovačského týmu nepřítelem mohl pružně zareagovat a poskytnout podporu. Při takovémto propojení se dodržují následující směrnice:

 • Velitel útvaru má dohled i nad odstřelovačským týmem.
 • Odstřelovačský tým navenek vždy působí jako součást útvaru, ke kterému je přiřazen.
 • Odstřelovačský tým používá stejné uniformy jako ostatní členové útvaru.
 • Odstřelovačský tým je zaintegrován do všech pozic a formací útvaru.
 • Odstřelovačské vybavení je neseno těsně u těla tak, aby nebylo poznat, že se jedná o odstřelovače. Mj. je třeba schovat hlaveň zbraně.
 • Veškeré vybavení, které je unikátní pro odstřelovače (optika, hejkal,…), nesmí být při pobytu s útvarem nápadné.

Ve chvíli vstupu do operační oblasti se odstřelovačský tým oddělí od útvaru a dále operuje samostatně. Oddělení může proběhnout dvěma způsoby:

 • Útvar poskytuje zabezpečení, zatímco se tým připravuje k operaci: Sniper tým si připraví hejkaly, kamufláž, optiku a vše ostatní, co mise vyžaduje. Poté se sniper tým skryje na místě „táboření“, zatímco útvar místo opustí. Sniper tým následně vyčká dostatečnou dobu, aby se ujistil, že útvar není sledovaný. Následně se začne přesouvat.
 • Útvar se na místě oddělení krátce zastaví. Sniper tým se odpojí od útvaru, ujistí o dostatečných možnostech ukrytí. Členové týmu zároveň musí znát pozice svých kolegů. Útvar následně pokračuje ve své cestě. Odstřelovačský tým může opustit úkryty teprve poté, co je útvar úplně pryč. Tým se pak dá do pohybu dle zadání mise. Tento druh oddělení lze rovněž použít při operování v zastavěných oblastech.

Při výběru trasy musí odstřelovačský tým pamatovat na své silné a slabé stránky, tzn.:

 • Vyhýbat se nepřátelským pozicím a překážkám.
 • Procházet terénem, který poskytuje co možná nejlepší utajení a krytí.
 • Využít výhod náročných a nepřístupných oblastí, jako jsou bažiny, husté lesy apod.
 • Nechodit po cestách, pěšinách a kolejích.
 • Vyhýbat se osídleným oblastem.
 • Vyhýbat se oblastem s vysokou aktivitou partyzánů.

V důsledku své malé palebné síly a téměř neustálým rizikem potenciálního kontaktu s nepřítelem používá odstřelovačský tým jeden typ formace, která vypadá takto:

 • Pozorovatel jde vpředu (coby pointman), sniper za ním.
 • Pozorovatelův bezpečnostní sektor je na 3 až 9 hodinách, odstřelovačův na 9 až 3 hodinách (tzv. overlapping, nebo-li překrývání).
 • Udržují se rozestupy ne více než 20 metrů, vzájemný vizuální kontakt musí být zachován i při ležení na zemi.
 • Velitel týmu určuje způsob přesunu a trasu a také stanovuje místa srazu (rally points).

Odstřelovačský tým se rozhodně vyhýbá jakýmkoliv střetům s nepřítelem. Tým musí mít domluvené a nacvičené reakce, pokud dojde k náhlému kontaktu s nepřítelem. Např.:

 • Vizuální kontakt: Pokud sniper tým zpozoroval nepřítele, ale nepřítel nezpozoroval je, zaujme tým co nejlépe krytou a utajenou pozici a vyčká, než ho nepřítel mine.
 • Napadení nepřítelem: V takovém případě je prioritním cílem odstřelovačského týmu okamžitě zmizet z dosahu nepřítele. Postup může být následující: Pozorovatel zahájí rychlou palbu na nepřítele; kouřovými granáty se vytvoří clona pro pokrytí ústupu; než kouř vytvoří clonu, zničí odstřelovač dobře mířenými střelami nejnebezpečnější cíle; pozorovatel vhodí do kouře střepinové granáty a stáhne se, přičemž se dává pozor, aby nevlezl do palebného pole snipera. Tým se pak přesune do míst, kde nemůže být sledován nepřítelem nebo vystaven přímé palbě. Pokud se nepodaří od nepřítele setřást, zavolá si tým na podporu přidělený útvar.

Autor článku: Redakce Specwar.info | Článek vložen 26. 8. 2010