Taktika boja proti odstrelovačom | Specwar.info || 

Taktika boja proti odstrelovačom

Nasadenie odstrelovačov výrazne ovplyvnilo podobu pozemných bojov. Odstrelovač dokáže nepriateľovi škodiť likvidáciou živej sily (často v podobe kľúčových elementov – velitelia, radisti, operátori zbraní...), ničením materiálneho vybavenia, ale aj znižovaním morálky. Preto niet divu, že už krátko po príchode odstrelovačov na bojisko sa začali rozvíjať taktiky namierené proti týmto, niekedy až mystifikovaným, bojovníkom.

Keďže často prvým dôkazom prítomnosti odstrelovača je jeho výstrel, je nutné s jeho prítomnosťou na bojisku počítať vždy. Samotná streľba je totiž až konečným výsledkom dlhého procesu v ktorom si odstrelovač nájde najvhodnejšiu palebnú pozíciu a najcennejší cieľ. Medzi štandardné operačné postupy by malo patriť znižovanie nápadnosti veliteľov na bojisku. Nežiadúce sú veľké rozdiely vo výstroji či výzbroji (viď napr. dôstojníci ozbrojení len pištoľou medzi mužmi s útočnými puškami), či nápadné správanie. Pod týmto širokým pojmom si môžeme napr. predstaviť dôstojníkov, ktorí keď sa objavia všetci muži vystrelia do pozoru, ale aj menej nápadné prejavy ak salutovanie, vydávanie rozkazov nad mapami, reč tela atď.

V neposlednom rade treba myslieť na spojárov. Ak to je možné, vysielačka by mala byť obsluhovaná v krytí, a radista by určite nemal byť jediným mužom schopným (v reálnom boji, nielen na papiery) vysielačku obsluhovať. S tým súvisí aj ochrana významného vojenského materiálu, na ktorí sa odstrelovač môže zamerať. Príkladom môžu byť už spomenuté vysielačky, či špeciálne zbraňové systémy (nezabúdať na výbušniny a výbušné/horľavé látky!).

V prípade, že odstrelovač už stihol vystreliť, je nutné ho čo najskôr lokalizovať. Moderné technológie sa presadili aj v tejto úlohe a k detekcii smeru a vzdialenosti k miestu odkiaľ bola vedené streľba využívajú detekciu rázovej vlny nadzvukovej munície, záblesk z ústia hlavne, tepelnú stopu letiacej guľky, či odraz z optiky odstrelovača.

Stále ale platí, ži najdostupnejšou, najčastejšie používanou, a podľa niektorých názorov aj najlepšou protiodstrelovačskou zbraňou je iný odstrelovač. Boj odstrelovača proti odstrelovačovi sa stal námetom mnohých dramatických filmových scén, a niet pochýb o tom, že nejde o “prácu pre každého“. Ak je odstrelovač súčasťou družstva či čaty je žiadúce, aby aj ostatní členovia tímu mali základné znalosti o kamuflážnych technikách využívaných odstrelovačmi a filozofiou výberu vhodnej pozície aby mohli aktívne pomôcť vlastnému odstrelovačovi pri detekcii nepriateľa.

Ak padne podozrenie na prítomnosť odstrelovača na konkrétnom (viac či menej presnom) mieste, je niekoľko spôsobov ako sa s ním vysporiadať. Snáď najjednoduchšou metódou je intuitímne zasypať oblasť kde sa odstrelovač môže nachádzať všetkým, čo majú obrancovia k dispozícii v duchu hesla “nevieme kde je, ale môžeme to uhádnuť“.

Pri boji s odstrelovačom je niekedy nutné presunúť sa na výhodnejšiu pozíciu, čo môže byť samozrejme extrémne nebezpečné. Na maskovanie vlastného pohybu sa často používa dymová clona, či paralyzujúce granáty. Aj keď to môže znieť obsolentne, dobre položená dymová clona je skutočne efektívnym pomocníkov v boji proti odstrelovačom. Vždy sa pri tejto možnosti spomína fakt, že odstrelovač môže náhodnej strieľať do dymovej clony a zasiahnuť cieľ bez toho aby ho videl, no len máloktorý dobre vycvičený odstrelovač by riskoval odhalenie svojej pozície (čo sa často rovná smrti), kvôli spoliehaniu sa na šťastie. Na druhej strane sa dymová clona môže využiť na vyprookovanie paľby a tým odhalenie pozícií skrytých strelcov (slovo odstrelovač v ich prípade ozaj nie je na mieste), ktorých je v dnešných asymetrických konfliktoch neúrekom.

Schopný odstrelovač nie je samovrah, uvedomuje si svoju hodnotu. Preto si musí vypestovať pud sebazáchovy a mať pripravených hneď niekoľko spôsobov, ako sa z bojiska včas vytratiť. Hlavne ak pôsobí na nepriateľskom území proti beznádejnej presile je jasné, že únik je súčasťou plánu. Preto pri odhalení odstrelovača je vhodné ak sa podarí sformovať “kliešte“ pozostávajúce z dvoch skupín a obkľúčiť odstrelovača, čím sa mu znemožní únik. Realizácia si vyžaduje skrytý pohyb alebo využitie zmätku, čo sa dá dosiahnuť aj zasypaním predpokladanej pozície odstrelovača krycou paľbou.

Rozsah tohto článku ani zďaleka nepokrýva problematiku boja proti odstrelovačom, a ani to nie je jeho cieľom. Nájdete tu len v hrubých obrysoch spomenuté základné postupy boja proti odstrelovačom. Niektoré z nich budú podrobnejšie spomenuté v ďalších článkoch.

Zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-sniper

Autor článku: Tomáš Beňuš | Článok vložený 25.02.2014